line

Vores miljøvenlige vægsystemer

line

Det bæredygtige valg

En miljøbevidst produktion er en selvfølge for os. Derfor producerer vi vores miljøvenlige paneler i 70 % rene, PEFC-godkendte træsorter, og vi bruger kun leverandører, der lever op til vores egne krav til genvinding i alle led. Vores engagement i bæredygtighed gennemsyrer alle vores aktiviteter.

BREEAM-point

BREEAM.NO er et certificeringsprogram til nybyggeri eller ombygning. Certificeringen bygger på et pointsystem, hvor 10 områder tildeles point efter, hvordan de præsterer på forskellige områder, blandt andet påvirkning i design og reduceret udslip, bæredygtighed og bestandighed, tilpasning til klimaændringer, økologisk værdi samt beskyttelse af biologisk mangfoldighed.

Miljødeklaration

I 2014 fik Fibo en EPD, Environmental Product Declaration. En EPD er en uafhængig, verificeret miljødeklaration, som giver forbrugere sammenlignelig information om forskellige produkters miljøpåvirkning i et livscyklusperspektiv. EPD er baseret på de principper og regler, som gælder i den internationale standard ISO 14025, og har bred international accept. Fibos EPD kan også bruges af byggeentreprenører, når nye bygninger skal certificeres i henhold til BREEAM.

CO2-udslip

Hos Fibo fokuserer vi på at producere produkter med fokus på bæredygtighed og miljøet. Vi har forpligtet os til at reducere vores miljøpåvirkning i hele værdikæden og arbejder derfor kontinuerligt med at reducere vores udslip og energiforbrug. Vi har investeret 140 millioner kroner i nye maskiner og nyt udstyr til at forbedre effektiviteten og samtidig reducere vores samlede energibehov. I løbet af 2017 afslutter vi en større ombygning og udskiftning af produktionsudstyr, som skal give 50 % energibesparelser. Samtidig forbedrer vi logistikken på anlægget, så materialerne ikke skal transporteres lige så meget som tidligere. Hos Fibo arbejder vi kontinuerligt med både helheden og specifikke detaljer for at forbedre vores processer og reducere miljøpåvirkningen.