white-line

Montere innvendig hjørnelist

line

Montere hjørnelist

Det er veldig enkelt å montere våre paneler og hjørnelister. Hvis du ikke vil gjøre dette selv, kan du få hjelp fra din håndverker. Hvis håndverkeren ikke allerede er Fibo-sertifisert, kan du be han/henne om å lese instruksjonene nedenfor.

1. Montering av sokkellist

 • 1 Monter sokkellisten minst 60 mm fra gulvet.
 • 2 Påfør Fibo Seal på baksiden av listen under skruehullene og monter listen vannrett.
 • 3 Bruk et vater eller laservater slik at profilen settes vannrett.
1a-bilden-kopia

2. Montering med todelt innvendig list

 • 1 Start alltid monteringen i et hjørne og monter fra venstre mot høyre.
 • 2 Skru fast den innvendige hjørnelisten på begge sider av hjørnet.
2

3. Det første panelet

 • 1 Pass på at det første panelet står i vater.
 • 2 Er panelet for høyt, kapper du den på oversiden mot taket.
 • 3 Testmonter uten fugemasse.
 • 4 Rengjør alle kantene på panelet.
 • 5 La det være minst 5 mm ekspansjonsfuge opp mot taket
3

4. Påføre fugemasse

 • 1 Påfør fugemasse på den sagde overflaten mot hjørnelisten.
 • 2 I våtsone 1 skal det også påføres fugemasse på nedre kanten av panelet.
 • 3 Påfør Fibo Seal og jevn ut med Fibos fugekloss.
5e-bilden (1)

5. Skru fast panelet

 • 1 Skru fast med Fibos monteringsskrue med 200 mm skrueavstand i det ferdigfreste sporet.
 • 2 Den nederste skruen skal ikke sitte mer enn 20 mm fra panelets nedre kant.
6e-bilden

6. Rengjøring og fuging av neste panel

 • 1 Rengjør neste panel.
 • 2 Påfør rikelig med Fibo Seal i fugen på neste panel før den klikkes på plass.
7e-bilden

7. Fugemasse

 • 1 Påfør rikelig med fugemasse.
 • 2 Fugemassen skal tyte ut langs hele skjøten når panelene klikkes sammen.
 • 3 Påfør Fibo Seal og jevn ut med Fibos fugekloss.
 • 4 Tørk bort gjenværende fugemasse med Fibo Wipes.
8e-bilden

8. Montere det siste panelet

 • 1 Mål nøye før det siste panelet monteres mot høyrehjørnet.
 • 2 Kapp til og testmonter før du påfører Fibo Seal.
8

9. Fuging av hjørne, innvendig list

 • 1 Fyll mellomrommet mellom panelet og hjørnelisten med Fibo Seal etter at panelet er klikket på plass.
 • 2 Monter det første panelet på neste vegg på samme måte som (c. Påfør deretter ca. 5 mm Fibo Seal på sidene av begge panelene som møtes i hjørnet.
 • 3 Etter at det andre panelet er montert, kan dekkprofilen til hjørnet monteres.
 • 4 Skyv inn den ytre profilen med den nedre delen først. Bruk litt kraft for å få den på plass.
11

10. Montere dekkpanel

 • 1 Fibo Seal skal tyte ut langs hele listen på begge sider.
 • 2 Overflødig Fibo Seal fjernes med Fibo Clean, Fibos fugekloss og Fibo Wipes.
12

11. Fuging av sokkel

 • 1 Påfør Fibo Seal som vist på illustrasjonen. OBS! For at monteringen skal godkjennes og garantien være gyldig, må du alltid bruke godkjent fugemasse.
2-delt-innvendig-hj-pkt-l

12. Rørgjennomføring

 • 1 Bor et hull med 5 mm større diameter enn røret.
 • 2 Rengjør de sagde overflatene og påfør Fibo Seal rundt hullkanten.
9e-bilden (1)
small-line-white

Design og inspiration

Se vores kollektioner

small-line-white

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

Læs vores monteringsanvisning

small-line-white

Udforsk Fibo Visualiser

Design dit rum