white-line

Montere 2-delt hjørnelist

line

Hjørnelist for fuging

Att montera våra väggskivor är väldigt enkelt. Om du inte vill göra det själv kan du ta hjälp av din hantverkare. Är de inte redan certifierade Fibo - hantverkare kan du be dem att läsa instruktionerna nedan. Det fixar alla hantverkare!

1. Montering af sokkelliste

Monter sokkelprofil ca. 60-80 mm fra gulvet, læg fugemasse nederst på bagsiden af profilen, og skru den fast på væggen. Gælder både montering m/standard og 2-delt indvendig hjørneprofil. Brug vaterpas/laserafstandsmåler for at sikre, at profilen er i vater.

1a-bilden-kopia

2. Montering af indvendig del, hjørne

Start altid monteringen i et hjørne fra venstre mod højre. Den inderste liste skal skrues fast i begge underfalser.

2

3. Første plade

Sørg for, at panelet er i vater, før du tager mål øverst og nederst på det første panel. (Husk at måle profilen ind til og med første træskelet). Tilskær panelet i højden, og testmonter uden fugemasse. Rengør skæreflader, fugekant og under drypnæse.

3

4. Fugemasse

Påfør godkendt fugemasse på nederste kant som vist på tegning. Træk fugemassen ud med fugeklods.

5e-bilden (1)

5. Skru panelerne

Skru panelet fast i træskelettet som vist på tegning. Brug en skrue ca. hver 200 mm.

6e-bilden

6. Rengøring af skæreflader og fugning

Rengør kanter, og påfør fugemasse både på fugekant og skæreplade, før panelet klikkes på plads.

7e-bilden

7. Påføring og rengøring af fugemasse

Det er vigtigt at bruge tilstrækkeligt fugemasse. Der skal være så meget fugemasse i leddet, at det stikker ud over leddets længde. Så gør følgende: 1. Spray Fibo Clean på det overskydende tætningsmiddel 2. Fjern alt overskud med Fibo Fug 3. Enhver synlig rester af fugemasse kan tørres af med Fibo Wipes.

8e-bilden

8. Sidste plade monteres

Fugtmassen stikker ud over profilens længde. Overdreven tætningsmiddel rengøres med Fibo Clean og fugemasse og Fibo Wipes.

8

9. Sidste plade svinges på plads

Sving derefter panelet ind fra venstre, og klik det på plads på højre side.

9

10. Fugning af indvendigt hjørne

Hvis der er et mellemrum mellem panelet og den indvendige delprofil, efter at panelet er klikket på plads, skal det være fyldt med fugemasse. Påfør en 5 mm tykt Fibo Seal fra bund til top på begge plader, der udgør hjørnet. Ca. 4 - 5 mm ud af hjørnet. Efter at den anden del af panelet er monteret, kan dækprofilen monteres. Den skal skubbes ind i den indvendige profil med bunddelen først. Brug forsigtigt en slagmark til at holde den på plads, hvis det er svært at passe.

11

11. Monter synlig del af hjørnet

Fugtmassen stikker ud over profilens længde. Overdreven tætningsmiddel rengøres med Fibo Clean og fugemasse og Fibo Wipes. Synlig del på 2-delt hjørneprofil skal følge panelhøjde, så åbning til tætningsmiddel i basisprofilen vil være den samme højde rundt om hjørnet.

12

12. Fugning af sokkel

Påfør tætningsmiddel som i tegning. Husk at membranen skal være mindst 45 mm over bunden. For at opnå godkendelse i henhold til Wet Norm, skal du altid bruge godkendt fugemasse. NB! Når baseprofilen er fyldt med fugemasse, tag en lille fugemasse på hånden og læg bunden af basisprofilen i hjørnet for at få yderligere sikring.

2-delt-innvendig-hj-pkt-l

13. Rørgennemføring

Ved rørgennemføring skal der bores et hul, der er 5 mm større i diameter end røret. Skæreflader rengøres efter boring og påføres Fibo Seal. Benyt godkendte rørgennemføringer som Sanipex eller lignende.

9e-bilden (1)